News / how will business travel change

Posted on 26 Apr 2021

How will business travel change post COVID-19

The year 2020 was a hard hit for travel and tourism, especially for business travel and corporate travel. With the worldwide lockdown and strict travel restrictions, our homes turned into offices, and miles of distance turned to minute-long Zoom meetings.

But what will be the future of business travel post-Covid-19?

Business travel pre-Covid

Business travel is that part of the travel industry that is focused on individuals who travel for work purposes. Therefore, their requirements are different compared to those of leisure travelers. When it comes to this type of customer, travel management companies must take care of transport, accommodation, as well as activities such as meetings, exhibitions, or conferences. For many companies and organizations, business travel has been essential for their success. Consequently, throughout the years it has become a multibillion-dollar industry. As a result, corporate travel is the main source of tourism for major city centers and popular hotel chains. Also, it is responsible for around half of revenues for all major airlines.

How did the pandemic affect corporate travel?

The COVID-19 pandemic disrupted all sorts of travel and tourism. According to Statista, global business travel spending dropped by 61% in 2020. Meanwhile, in 2019 it reached an all-time high of 1.3 trillion U.S. dollars.

In 2020, businesses have explored a new way of working through virtual meetings and home offices. While they discovered that it can be beneficial, it also reminded them of the importance of human contact. As tech gadgets have tremendously simplified work, they can also lead to professionals experiencing burnout. And in some scenarios, only meeting in person will do.

 

So, when it comes to creating new relationships, it can be difficult to build trust through the screen. Additionally, whenever there are too many people involved not everyone can easily participate in the conversation. So, when dealing with people from different cultures, face-to-face meetings are crucial to seal the deal.

News / bashkëpunimi ETG dhe Albatros S.A: këshillimi i hotelierëve

Posted on 12 Jan 2018

Bashkëpunimi ETG dhe Albatros S.A:

këshillimi i hotelierëve

Projekt midis Albatros S.A, Elite Travel Group & Elite Academy


Një nga fokuset e kompanisë sonë është këshillimi i hotelierëve, restoranteve dhe ofruesve të aktiviteteve. Për këtë arsye, ne krijuam Elite Coaching dhe Elite Hospitality, dy nën-marka që synojnë të “trajnojnë trajnerët”. Për këtë projekt të ri, jemi bashkuar me Albatros SA dhe kemi punuar së bashku për të trajnuar hotelierë, restorante dhe ofrues aktivitetesh nga Shqipëria dhe Kosova. Ky projekt synon t’i ndihmojë të përmirësojnë standardet e tyre në mënyrë që ata të jenë në përputhje me shërbimet e kompanisë.

Procesi i Trajnimit

Ky projekt filloi në Janar, 2019. Në fillim kompania zhvilloi vizita kërkimore dhe intervista nëpër hotele. Më vonë, u zhvillua një proces përzgjedhje për 45 hotelierë në të gjithë Shqipërinë dhe Kosovën. Më tej, ne vazhduam procesin e trajnimit dhe digjitalizimit për secilin prej tyre.

Së pari, procesi u përqendrua në sektorin e menaxhimit. Gjatë trajnimit, u diskutuan tema të tilla si procedurat e menaxhimit të hoteleve, rekrutimi i stafit dhe politika e menaxhimit të burimeve njerëzore, përdorimi i sistemit të menaxhimit të pronave (PMS), dhe menaxhimi i ankesave. Një pjesë tjetër e rëndësishme e këtij hapi ishte informimi mbi tregun e burimeve kulturore që do të rezultojë në një kuptim më të mirë të klientëve nga vende dhe kultura të ndryshme që vijnë në këto hotele.

Së dyti, një pjesë tjetër e rëndësishme është trajnimi mbi shëndetin dhe sigurinë. Kjo pjesë përqëndrohet kryesisht në procedurat e higjenës dhe rëndësinë e një Sistemi të Menaxhimit të Sigurisë (SMS).

Së treti, vëmendje të veçantë merr shërbimi i klientit dhe trajnimi i stafit të shitjeve, duke përfshirë rezervimet dhe recepsionin. Kjo do të rezultojë në më shumë klientë të kënaqur, gjë që është thelbësore për çdo ofrues shërbimesh.

Së fundmi, diskutuam opsionet e marketingut dhe u përqendruam kryesisht në marketingun digjital. Propozimet ishin shkrimi i kontentit dhe prodhimi multimedias për të prekur sa më shumë klientë si në nivel lokal ashtu dhe ndërkombëtar.

Bashkëpunimi ETG dhe Albatros S.A: këshillimi i hotelierëve

Këshillimi i hotelierëve, restoranteve dhe ofruesve të aktiviteteve pati një rezultat mjaft të kënaqshëm. Trajnimi është kryer për të 45 hotelierët në rajon. Projekti rezultoi në një rritje prej 550%.

Jemi të bindur se këto trajnime do të përmirësojnë ndjeshëm shërbimet e hotelierëve, restoranteve dhe ofruesve të këtyre shërbimeve në rajon.

Na ndiqni për përditësime mbi projekte të reja!

News / bashkëpunimi i ETG me shkollat

Posted on 12 Nov 2020

Bashkëpunimi i ETG me shkollat VET: 32 studentë në 4 disiplina

Ka kaluar disa kohë tashmë që nga prezantimi i projektit tonë për Përgjegjësinë Sociale të Korporatës, i cili ka të bëjë me edukimin dhe trajnimin e të rinjve në qytetin tonë. Prandaj kemi krijuar Elite Academy. Një pjesë e kompanisë sonë që i dedikohet të gjithë atyre që interesohen për të fituar aftësi të reja për punët e së ardhmes. Sigurisht, partnerët tanë kryesorë në këtë iniciativë kanë qenë shkollat profesionale VET (Vocational Education and Training) në qytetin e Elbasanit.

Multimedia Course

Si bashkëpunon Elite Travel Group me shkollat?

E kemi nisur bashkëpunimin tonë me këto shkolla që në 2008, ndërkohë që kompania jonë, së bashku me internacionalë dhe qeverinë qendrore, synonte të implementonte modelin gjerman Dual VET për edukimin në turizëm. Ka qenë një rrugëtim i gjatë dhe më në fund me përmirësimet e legjislaturës gjatë viteve 2018-2019, jemi të lumtur të ndajmë me ju progresin tonë. Kemi prezantuar kurset e para, që përmbajnë mësim teorik dhe praktik.

Fatmirësisht, kemi patur komunikim cilësor me këto shkolla të cilat na besuan në trajnimin e nxënësve të tyre. Fillimisht, kishim 14 studentë, të cilët morën pjesë në kurse të kategorive të ndryshme. Të gjithë ata që kishin aftësi të mira në gjuhën Angleze arritën të punësoheshin part-time në fushat ku kishin interes. Këtë vit, kemi 33 studentë në semestrin e parë dhe parashikojmë dyfishim të këtij numri gjatë semestrit të dytë.

Developer course

Çfarë duam të arrijmë?

Qëllimi ynë është të mbështesim të rinjtë në këto shkolla duke i drejtuar, frymëzuar dhe duke i ofruar mundësi internship-i. Kjo është diçka që i ka munguar sistemit të arsimit në Elbasan për shumë vite. Rinia ka nevojë të njihet me mundësitë që kanë në vendin e tyre, dhe gjithashtu të zbulojnë pasionin e tyre. Siç ka thënë edhe Menaxheri ynë i Përgjithshëm, Z. Elvis Kotherja – “Çdo student ka talentin e tij. Gjithsesi, ne duhet të jemi të duruar dhe t’u tregojmë çfarë kemi për t’i ofruar. Në këtë mënyrë, ata mund të kuptojnë dhe të zgjedhin atë që dinë të bëjnë më mirë”.

Pra, ne synojmë vendosjen e një standardi të ri për edukimin në qytetin tonë. Jemi të sigurt se vitin pasardhës do të kemi edhe më shumë për të treguar rreth bashkëpunimit mes biznesit, shkollave profesionale (VET) dhe institucioneve lokale.

Na ndiqni për informacione të reja! Bashkëpunimi i ETG me Shkollat VET

News / inside the social media workshop

Posted on 13 Feb 2020

Inside the social media workshop at ETG

What is the big deal with social media? What is the right social media strategy?

 

On the verge of improving communication and bonding our team at ETG, we decided to have workshops on different aspects of our job so that colleagues understand better what each department does. One of them was the Social Media Workshop.

 

So, what was the goal of this workshop?

 

Two of the interns Pia-Marie Opitz and Nina Saggese created this workshop. The main goal of the workshop was to introduce the staff with the various forms of social media, explain how to make it useful in 12 steps, and its importance in the business. Hence, every participant, despite their department, got to have a look at what the marketing team deals with when it comes to social media.

 

Inside the workshop…

 

A quiz on “What’s your social media?” started the warmup for the participants. Afterward, there was a discussion about what social media channels we use to promote our brand and what are all the options. Furthermore, the interns introduced the team with “12 Easy Steps for Successful Social Media Management”.

 

Then, it was time for practice!

 

The participants got divided into 4 groups and had to create one Instagram post, keeping in mind everything mentioned before. Lastly, each group shared their results and their takeaways from this workshop.

To conclude, we believe that this experience brought us one step closer to each other and made us understand more about the importance of the ETG brand from a different perspective.

News / hiking & guiding in the outdoors

Posted on 03 Mar 2020

Hiking & Guiding in the outdoors workshop at ETG

Hiking

What is hiking? Why is it so popular? What makes it one of the biggest trends in tourism? Among different workshops held at ETG headquarters, one of them was the Hiking and Guiding in the Outdoors Workshop. Simon Reuter, the intern from Eberswalde University, created and delivered this presentation. Being a passionate hiker, rock climber, and mountaineer since childhood, Simon, shared his experience and tips. Besides explaining the theory behind this touristic activity, he also invited our team to join him on a hike to Brari mountain.


Inside the workshop

The first part of the presentation was about hiking. It started with the basic hiking theory. We discussed different hiking terrains, what kind of clothing and gear is needed, and how to make orientation easier.

After that, we talked about safety and risk management. In this module, we saw the causes of hiking accidents, how to manage weather conditions, and what is the necessary emergency gear. By the end of the module, we talked about how to plan a hike.

Putting theory into practice

The last part of the workshop was the actual hike to Brari mountain. During this part, we got to put theory into practice. We got divided into three groups and had different tasks. The first group was the planners, the second group was the storytellers, and the third one was the navigators. This workshop was yet another successful way to bring our team together and to explore one of the most popular trends in tourism. It was a very interesting experience for all of us and also a lot of fun.

News / history of tourism & today's problem

Posted on 27 Mar 2020

History of tourism and today’s problems

Tourist

Humans have traveled since the beginning of time. Initially, they traveled mostly for their basic needs and trade. Later on, following the evolution of technology, people started to travel for leisure and exploring.

 
How did the tourism begin?

 

It is believed that the history of tourism began somewhere around the end of the 18th century. The initial destinations for western civilizations would be historical sites such as ancient Greece or Rome and the Seven Wonders of the World. As for the eastern civilizations, the primary form of tourism would be considered pilgrimage.

Other early tourist destinations include thermal spas and grand tours of cultural sites for the aristocrats. By the early 19th century, these journeys were very common among middle-class Europeans.

The final push towards tourism globalization was the transport improvements starting from railways to cruises and finally airplanes. Later on, in the early 21st century, international tourism became one of the most important economic activities in the world.

What are the economic impacts of tourism?

The social and economic impact of the travel industry throughout the years has been undeniably enormous.

 

According to the World Travel & Tourism Council, only in 2018, the global Travel & Tourism sector contributed a record of $8.8 trillion and 319 million jobs to the world economy. For eight consecutive years, this contribution has surpassed the growth rate of the world GDP.  In addition to that, this research shows that Tourism is the second-fastest-growing sector in the world behind Healthcare.

 

What problems is the tourism industry facing today?
 

Following the outbreak of COVID-19, the world, in general, is experiencing some major challenges.  Facing the risks of a weaker world economy, political, social and trade tensions, needless to say, the tourism sector is shaken. Right now we are encountering impacts on both travel supply and demand.

 

Considering that this situation brings new updates every day, it is hard to give an estimation of the full impact of this pandemic. However, based on research made by UNWTO, it is estimated that during 2020, the global international tourist arrivals might decline and the loss could be of $30-$50 billion in spending by international visitors. Besides that, the coronavirus could be putting at risk around 50 million jobs around the world in the tourism sector. So far, it is certain that Asia and the Pacific region will be the most.

 

Tourism currently in Albania and the Balkans.
 

A travel destination that has gained a lot of popularity, is the Balkan peninsula. For a long time, these countries, except Greece, were off the beaten path for the tourists. Eventually, the tourism industry became a very important part of the GDP in these countries. Albania makes no exception because these last few years we have seen a boom in the tourism industry.

 

However, with the latest coronavirus outbreak, which has affected every Balkan country, tourism has taken a hard hit. First of all, with the borders being closed and flights suspended, many incoming and outgoing tourists are either canceling their plans or postponing them. Also, many of the tourist attractions, bars, restaurants are closed and different events and activities have stopped until further notice. Nonetheless, there are still bookings for Summer and Fall 2020 but with a very slow sales volume.

 

The fight with Covid-19 has just started, and we hope that everything turns back to normal as soon as possible, and the upcoming months show better numbers.

News/steps towards Elbasan Digital City

Posted on 02 Feb 2021

Oracle agreement: steps toward elbasan digital city 2025

In December, we invited Jane Richardson, the Senior Director of Oracle Academyto the annual youth conference SpoonbillNest 2020. During her speech, she discussed the advancements in computer science and global learning, as well as the role of women in STEM. At the same time, a possible partnership between Oracle Academy and education institutions in Elbasan was mentioned.
Now we can proudly say that this step towards our goal “Elbasan Digital City 2025” has succeeded.

What is Oracle Academy?

Oracle is a global leader in enterprise software and IT solutions. It is well known for its cloud computing and database packages. As a part of their philanthropic program for global learning, they launched Oracle Academy. Its goal is to make advancements in computer and technology education worldwide and encourage innovation and diversity in different technology fields. Their commitment to education started 25 years ago. Now Oracle works with 120 institutions all over the world. Their support consists of curricula, Oracle cloud technology, software, and professional certification.
Now for the first time, we have this partnership in Albania as well starting with the University A. Xhuvani and professional schools of Elbasan.

How will the Oracle program be implemented?

Oracle is a global leader in enterprise software and IT solutions. It is well known for its cloud computing and database packages. As a part of their philanthropic program for global learning, they launched Oracle Academy. Its goal is to make advancements in computer and technology education worldwide and encourage innovation and diversity in different technology fields. Their commitment to education started 25 years ago. Now Oracle works with 120 institutions all over the world. Their support consists of curricula, Oracle cloud technology, software, and professional certification.
Now for the first time, we have this partnership in Albania as well starting with the University A. Xhuvani and professional schools of Elbasan.

What does this mean for future?

The University of Elbasan is the first Oracle Academy partner in Albania. We expect that this will not only change the way and quality of teaching but also attract more students. This program will create a generation that will be equipped with all the necessary tools for a better perspective for Elbasan. That is why we are proud to be a step closer to our initiative “Elbasan Digital City 2025”.
Stay tuned for more updates!

News / një projekt nga ETG dhe Progress International S.A.

Posted on 17 Feb 2019

Nje projekt nga ETG dhe Progress International

Stats
Cooperation between Elite Travel Group, Elite Academy, and Progress International

 

 

On the verge of training hoteliers, this time Elite Travel Group is cooperating with Progress International to train the hoteliers in Durres, Albania.

Trajnimi i hotelierëve vazhdon të jetë pjesë e projekteve tona. Kësaj radhe Elite Travel Group bashkëpunoi me Progress International për të trajnuar hotelierët në Durrës, Shqipëri.

 

Si u zhvillua trajnimi i hotelierëve?
 

Gjatë muajit Janar, 2019, Elite Travel Group zhvilloi punë kërkimore dhe intervista me hotelet në rajonin e Durrësit. Më pas pati një proces përzgjedhjeje ku u zgjodhën 9 hotele. Trajnimi u përqendrua në katër aspekte kryesore: menaxhimi, shëndeti dhe siguria, shërbimet ndaj klientit dhe financat.

 

Së pari, për sa i përket menaxhimit, ka patur trajnime në lidhje me procedurat e menaxhimit të hotelit, rekrutimin e stafit dhe politikën e menaxhimit të burimeve njerëzore, menaxhimin e ndarjes së dhomave, përdorimin e sistemit të menaxhimit të pronave, dhe menaxhimin e ankesave. Një pjesë tjetër e rëndësishme e këtij hapi ishte informimi kulturor për të kuptuar më mirë klientët nga kultura të ndryshme.

 

Së dyti, në lidhje me shëndetin dhe sigurinë, fokusi kryesor ishte trajnimi i stafit dhe gjithashtu përditësimi i procedurave të higjenës.

 

Së treti, në lidhje me shërbimet ndaj klientit, u zhvillua trajnim për stafin e shitjeve, duke përfshirë rezervimet dhe recepsionin.

 

Së fundmi, ka pasur përmirësime në lidhje me aspektin financiar të biznesit. Kryesisht u diskutua lehtësimi i transaksioneve dhe përmirësimi i kontabilitetit financiar.

 

 

Rezultatet nga projekti
 

Rezultati i projektit ishte shumë i frytshëm. Elite Travel Group, Elite Academy dhe Progress International arritën të trajnojnë të 9-të hotelierët. Njëri prej tyre është një nga grupet më të mëdha të hotelierëve në Shqipëri sot. Trajnimi i hotelierëve në Shqipëri dhe Ballkan është thelbësor në mënyrë që ata të jenë gjithmonë në përputhje me standardet ndërkombëtare të shërbimit. Ne jemi optimist që ky projekt trajnimi i ka përmirësuar dhe përgatitur ata për të ardhmen e turizmit shqiptar.

Na ndiqni për përditësime mbi projektet tona të rradhës!

News /përmirësimi i standardeve të akomodimit

Posted on 10 Feb 2018

Përmirësimi i standardeve të akomodimit me ETG

Ndërkohë që Elite Travel Group ka punuar për Elite Coaching dhe Elite Hospitality, një nga fokuset këtë vit ishte trajnimi i hotelierëve në Shqipëri. Më saktësisht, ETG u bashkua me zyrën Thomas Cook North Europe & Frankfurt dhe punuan së bashku për të trajnuar hotelierë në rajonin e Sarandës. Ky projekt synon të ndihmojë hotelet për përmirësimin e standardeve të akomodimit, në mënyrë që ata të jenë në përputhje me shërbimet e kompanisë.

 
Procesi

Ky projekt filloi në shtator 2017. Së pari, kompania zhvilloi vizita kërkimore dhe intervista nëpër hotele. Më vonë, kishte një proces përzgjedhjeje për 22 hotelierë në të gjithë rajonin e Sarandës. Këtë vit, për dy muaj, ne kemi kryer procesin e trainimit për secilin nga këta hotelierë.

 

Së pari, procesi konsistonte në trajnimin në lidhje me menaxhimin. Ne bëmë trajnime në lidhje me procedurat e menaxhimit të hoteleve, rekrutimin e stafit dhe politikën e menaxhimit të burimeve njerëzore, menaxhimin e ndarjes së dhomave, përdorimin e sistemit të menaxhimit të pronave, dhe menaxhimin e ankesave. Një pjesë tjetër e rëndësishme e këtij hapi ishte informimi mbi tregun e burimeve kulturore që do të sjellë një kuptim më të mirë të klientëve nga kultura të ndryshme që vijnë në këto hotele.

 

Së dyti, një pjesë tjetër e rëndësishme është trajnimi rreth shëndetit dhe sigurisë. Kryesisht ishte përqendruar në trajnimin e stafit sanitar, dhe procedurat e higjienës. Gjithashtu, për herë të parë në Shqipëri, ne implementuam mbrojtjen nga legjionella që siguron sigurinë e ujit të rubinetit në këto hotele.

 

Së treti, i kushtuam vëmendje edhe shërbimit të klientit dhe trajnimit të stafit të shitjeve, duke përfshirë menaxhimin e rezervimeve dhe recepsionin. Kjo do të rrisë numrin e klientëve të kënaqur, gjë që është thelbësore për çdo hotel.

Përmirësimi i katërt ka të bëjë me aspektin financiar të biznesit. Ne u përqëndruam në implementimin e një gateway për pagesat, në mënyrë që të lehtësonim transaksionet, si edhe përmirësimin e kontabilitetit financiar.

 

Së fundmi, ne gjithashtu diskutuam opsionet e marketingut dhe u përqendruam kryesisht në marketing digjital. Opsionet tona të propozuara ishin shkrimi i content dhe prodhimi i multimedias për të arritur sa më shumë klientë si në nivel lokal, edhe në atë ndërkombëtar.

 
Rezultatet

Siç pritej, ne i arritëm synimet tona nëpërmjet këtij projekti. Trajnimi është kryer për të gjithë 22 hotelierët në rajonin e Sarandës. Projekti arriti një xhiro prej 1.3 milion euro. Prandaj, ne jemi pozitivë se struktura e standardeve të akomodimit në këtë rajon do të ndryshojë dhe do të përmirësohet.

 

Na ndiqni për projektet e rradhës!

News/përmirësimi i standardeve të udhëtimit

Posted on 11 Jan 2020

Përmirësimi i standardeve të agjencive të udhëtimit me ETG

Bashkëpunim midis Elite Travel GroupElite Travel Lufthansa City Center & Elite Academy, Lufthansa City Center, Sabre dhe Futouris

 

Duke punuar për Elite Coaching, një nga qëllimet tona ishte edhe trajnimi i agjensive të udhëtimit në Shqipëri. Prandaj, Elite Travel Group nisi këtë projekt me Lufthansa City Center, Sabre dhe Futouris për të përmirësuar standardet në agjensitë e udhëtimeve në Shqipëri. Qëllimi ishte të ndihmonim agjensitë e udhëtimit shqiptare të përmirësojnë profesionalizmin e tyre në këtë industri.

Si u implementua projekti?

Në këtë projekt, u trajnuan 40 agjensi udhëtimi në mënyrë që ata të mund të rrisin shitjet e tyre. Prandaj, duke u rikualifikuar, ata u bënë të aftë të përdorin sistemet e nevojshme për çdo agjensi udhëtimi në tregun aktual.

 

Së pari, ata u trajnuan për të përdorur Sistemin Global të Shpërndarjes (GDS). Ky rrjet i kompjuterizuar i bën shumë më të lehta transaksionet ndërmjet ofruesve të shërbimeve të udhëtimit dhe agjentëve të udhëtimit.

 

Më tej, ata u trajnuan të përdorin mjete të IT, siç janë Menaxheri i Marrëdhënieve me Konsumatorët (CRM), për të lehtësuar njohuritë mbi klientët dhe segmentimin e tyre, si dhe për të krijuar marrëdhënie afatgjata me ta.

 

Së fundmi, ata u trajnuan për të përdorur mjetet e menaxhimit të udhëtimit në mënyrë që proceset e rezervimit të bëhen më të thjeshta dhe të shpejta. E gjithë kjo, jo vetëm që përmirëson rrjedhën e punës në këto agjensi, por gjithashtu i ndihmon ata të ofrojnë eksperiencën më të mirë për klientin. Prandaj, nuk do të jetë më e nevojshme që këto agjensi të përdorin mënyrën tradicionale të rezervimit të biletave përmes stafit të Elite Travel Lufthansa City Center.

 

Në fund të këtij trajnimi, ata të gjithë ishin të kualifikuar dhe arritën synimet e tyre për shitjet.

Futouris LCC training

Rezultatet

2020 ka qenë një vit shumë sfidues për agjentët dhe Elite Travel Lufthansa City Center. Sidoqoftë, arritëm një xhiro prej 1.7 milion euro. Kjo është ekuivalente me 50% të shitjeve të sezonit 2019.

Gjatë Janarit dhe Shkurtit të vitit 2020, pati një rritje rekord përkatësisht prej 200% dhe 170%. Këto rezultate tregojnë se në përgjithësi projekti për të përmirësuar standardet në agjensitë e udhëtimeve në Shqipëri, ka qenë shumë i suksesshëm, veçanërisht duke patur parasysh rrethanat e këtij viti të vështirë.

 

Na ndiqni për përditësime mbi projektet tona të ardhshme!

Business travel post COVID-19

News / how will business travel change Posted on 26 Apr 2021 How will business travel change post COVID-19 The year 2020 was a hard hit for travel and tourism, especially for business travel and corporate travel. With the worldwide lockdown and strict travel restrictions, our homes turned into offices, and miles of distance turned […]

Read More…

Bashkepunimi ETG dhe Albatros

News / bashkëpunimi ETG dhe Albatros S.A: këshillimi i hotelierëve Posted on 12 Jan 2018 Bashkëpunimi ETG dhe Albatros S.A: këshillimi i hotelierëve Projekt midis Albatros S.A, Elite Travel Group & Elite Academy Një nga fokuset e kompanisë sonë është këshillimi i hotelierëve, restoranteve dhe ofruesve të aktiviteteve. Për këtë arsye, ne krijuam Elite Coaching dhe Elite […]

Read More…

Bashkepunimi ETG me Shkollat

News / bashkëpunimi i ETG me shkollat Posted on 12 Nov 2020 Bashkëpunimi i ETG me shkollat VET: 32 studentë në 4 disiplina Ka kaluar disa kohë tashmë që nga prezantimi i projektit tonë për Përgjegjësinë Sociale të Korporatës, i cili ka të bëjë me edukimin dhe trajnimin e të rinjve në qytetin tonë. Prandaj […]

Read More…

Hiking & Guiding

Our vision

News / hiking & guiding in the outdoors Posted on 03 Mar 2020 Hiking & Guiding in the outdoors workshop at ETG What is hiking? Why is it so popular? What makes it one of the biggest trends in tourism? Among different workshops held at ETG headquarters, one of them was the Hiking and Guiding […]

Read More…

History of tourism

News / history of tourism & today’s problem Posted on 27 Mar 2020 History of tourism and today’s problems Humans have traveled since the beginning of time. Initially, they traveled mostly for their basic needs and trade. Later on, following the evolution of technology, people started to travel for leisure and exploring.   How did […]

Read More…

Oracle Agreement

News/steps towards Elbasan Digital City Posted on 02 Feb 2021 Oracle agreement: steps toward elbasan digital city 2025 In December, we invited Jane Richardson, the Senior Director of Oracle Academy, to the annual youth conference SpoonbillNest 2020. During her speech, she discussed the advancements in computer science and global learning, as well as the role of women in […]

Read More…

Nje projekt nga ETG

News / një projekt nga ETG dhe Progress International S.A. Posted on 17 Feb 2019 Nje projekt nga ETG dhe Progress International Cooperation between Elite Travel Group, Elite Academy, and Progress International On the verge of training hoteliers, this time Elite Travel Group is cooperating with Progress International to train the hoteliers in Durres, Albania. Trajnimi i hotelierëve […]

Read More…

Permiresimi i akomodimit me ETG

News /përmirësimi i standardeve të akomodimit Posted on 10 Feb 2018 Përmirësimi i standardeve të akomodimit me ETG Ndërkohë që Elite Travel Group ka punuar për Elite Coaching dhe Elite Hospitality, një nga fokuset këtë vit ishte trajnimi i hotelierëve në Shqipëri. Më saktësisht, ETG u bashkua me zyrën Thomas Cook North Europe & Frankfurt dhe punuan së bashku […]

Read More…

Permiresimi i Standardeve

News/përmirësimi i standardeve të udhëtimit Posted on 11 Jan 2020 Përmirësimi i standardeve të agjencive të udhëtimit me ETG Bashkëpunim midis Elite Travel Group, Elite Travel Lufthansa City Center & Elite Academy, Lufthansa City Center, Sabre dhe Futouris Duke punuar për Elite Coaching, një nga qëllimet tona ishte edhe trajnimi i agjensive të udhëtimit në Shqipëri. Prandaj, Elite […]

Read More…