News / një projekt nga ETG dhe Progress International S.A.

Posted on 17 Feb 2019

Nje projekt nga ETG dhe Progress International

Stats
Cooperation between Elite Travel Group, Elite Academy, and Progress International

 

 

On the verge of training hoteliers, this time Elite Travel Group is cooperating with Progress International to train the hoteliers in Durres, Albania.

Trajnimi i hotelierëve vazhdon të jetë pjesë e projekteve tona. Kësaj radhe Elite Travel Group bashkëpunoi me Progress International për të trajnuar hotelierët në Durrës, Shqipëri.

 

Si u zhvillua trajnimi i hotelierëve?
 

Gjatë muajit Janar, 2019, Elite Travel Group zhvilloi punë kërkimore dhe intervista me hotelet në rajonin e Durrësit. Më pas pati një proces përzgjedhjeje ku u zgjodhën 9 hotele. Trajnimi u përqendrua në katër aspekte kryesore: menaxhimi, shëndeti dhe siguria, shërbimet ndaj klientit dhe financat.

 

Së pari, për sa i përket menaxhimit, ka patur trajnime në lidhje me procedurat e menaxhimit të hotelit, rekrutimin e stafit dhe politikën e menaxhimit të burimeve njerëzore, menaxhimin e ndarjes së dhomave, përdorimin e sistemit të menaxhimit të pronave, dhe menaxhimin e ankesave. Një pjesë tjetër e rëndësishme e këtij hapi ishte informimi kulturor për të kuptuar më mirë klientët nga kultura të ndryshme.

 

Së dyti, në lidhje me shëndetin dhe sigurinë, fokusi kryesor ishte trajnimi i stafit dhe gjithashtu përditësimi i procedurave të higjenës.

 

Së treti, në lidhje me shërbimet ndaj klientit, u zhvillua trajnim për stafin e shitjeve, duke përfshirë rezervimet dhe recepsionin.

 

Së fundmi, ka pasur përmirësime në lidhje me aspektin financiar të biznesit. Kryesisht u diskutua lehtësimi i transaksioneve dhe përmirësimi i kontabilitetit financiar.

 

 

Rezultatet nga projekti
 

Rezultati i projektit ishte shumë i frytshëm. Elite Travel Group, Elite Academy dhe Progress International arritën të trajnojnë të 9-të hotelierët. Njëri prej tyre është një nga grupet më të mëdha të hotelierëve në Shqipëri sot. Trajnimi i hotelierëve në Shqipëri dhe Ballkan është thelbësor në mënyrë që ata të jenë gjithmonë në përputhje me standardet ndërkombëtare të shërbimit. Ne jemi optimist që ky projekt trajnimi i ka përmirësuar dhe përgatitur ata për të ardhmen e turizmit shqiptar.

Na ndiqni për përditësime mbi projektet tona të rradhës!