Një dhomë e pashitur sot,
është para e humbur përgjithmonë!

Rrugëtimi juaj drejt turizmit të qëndrueshëm!

1. Punë përgjatë gjithë vitit (sezonaliteti i përket së kaluarës).

2. Përfito klientë nga tregjet e poshtëshënuara:

Rusi, Ukrainë, Bjellorusi, Kazakistan, Uzbekistan, Armeni, Azerbaixhan, Moldavi, Poloni, Hungari, Vendet Balltike, Bosnjë e Hercegovinë, Rumani, Serbi, Slloveni, Itali, DACH, Vendet Nordike, UK, Benelux, Francë, Izrael.

3. Rrit cilësinë e klientëve tuaj.

4. Transparencë dhe kosto 0.

Si të regjistroheni?

Është FALAS!